Zoek

Trefwoord


Filter

DEED

 

Gebruikt voor

Het zichtbaar maken van concurrerende claims en stakeholderstrategieën en het identificeren van innovatieve concepten of praktijken die op een breed draagvlak kunnen rekenen.

Uitgangspunten

Stakeholderhebben verschillende wereldbeelden en worden gedreven door verschillende waarden. Dat resulteert in verschillende percepties van hun omgeving en in een onderhandelbare realiteit. Een tweede uitgangspunt is dat claims niet alleen ontstaan vanuit de lokale stakeholder, maar dat ook op hogere schaalniveaus belangen spelen. Ook daar zijn mogelijk interventies nodig.

Wat doet u?

Met de overkoepelende aanpak voor visievorming/heroriënteren van DEED, doorloopt u met deelnemers een repeterende cyclus van onderzoek en dialoog. Cruciale fases daarin zijn die van beschrijving (Description), uitleg (Explain), onderzoeken (Explore) en ontwerp (Design). Deed is ontwikkeld voor innovatieve concepten en praktijken in relatie tot grondgebruik.

  • In de fase van ‘Beschrijven' brengt u zaken in kaart als dynamiek in bronnen, de historische ontwikkeling die tot de situatie geleid heeft, en brengt u fysieke, sociale en politieke drivers in kaart.
  • In de fase van ‘Uitleggen' biedt u inzicht in het proces, doet u onderzoek naar interacties, werkt u met modellen/experimenten, interpreteert u resultaten met stakeholder en maakt u macht en invloed inzichtelijk.
  • Binnen ‘Onderzoeken' doet u onderzoek naar bijvoorbeeld trade-off's en keuzen, alternatieve bronnen, andere processen, scenario analyse.
  • Tot ‘Design' behoort het uitzetten van nieuwe concepten, benaderingen, bronnen, werken met kansen.

Daarbij deelt en bediscussieert in alle fasen alle activiteiten en methoden met de stakeholder, om tot gedragen beelden en oplossingen te komen.

Randvoorwaarden

<geen informatie>

Meer informatie

Jansma, J.E. en A.J. Visser, A.J (2009). Agromere verbindt boeren en burgers in Almere Oost. Syscope 22, pp 40-44.

Jansma, J.E., Visser, A.J., de Wolf, P. en Stobbelaar, D.J. (2008). Agromere: how to integrate urban agriculture in the development of the Dutch city of Almere? 16th IFOAM Organic World Congress, Modena, Italy, June 16-20.

Visser, A.J., E.J. Jansma, H. Schoorlemmer en M. Slingerland. (2008). How to deal with competing claims in peri-urban design and development the Deed Framework in the Agromere project. Hoofdstuk 13 in Transitions: towards sustainable agriculture and food chains in peri-urban areas. Edited by Poppe, K.J., C.Termeer and M. Singerland. Wageningen Academic Publishers: Wageningen.

Gebruikt door

Jan Eelco Jansma, Wageningen UR.