Zoek

Trefwoord


Filter

ESTEEM

 

Gebruikt voor

Op systematische wijze verkennen van de aansluiting van een experiment bij opvattingen en belangen vanuit de omgeving en van opties om die aansluiting te vergroten.

Uitgangspunten

Door opvattingen van belanghebbenden te betrekken in de opzet van de experiment kan het draagvlak voor het experiment vergroot. De methode biedt een gestructureerde aanpak voor dat betrekken van opvattingen van stakeholders.

ESTEEM is vooral gericht op projectontwikkelaars van grote technische projecten (bv. van windparken).

Wat doet u?

 U volgt de volgende 6 stappen (zie ook de figuur):

figuur_Esteem

  1. U brengt met het projectteam de projectgeschiedenis in kaart
  2. U begeleidt visievorming door de pionier(s) en inventariseert stakeholdervisie
  3. U identificeert conflicten
  4. U genereert (met de initiatiefnemer van het experiment) een portfolio van opties voor het hanteren van die conflicten
  5. U organiseert een workshop met betrokkenen hierover
  6. Als zesde en laatste stap trekt u met het projectteam, op basis van alle informatie, conclusies en doet aanbevelingen aan de initiatiefnemer over eventuele aanpassingen van het experiment.

De methode is verwant aan de Maatschappelijke Inbeddingsanalyse (MIA); de MIA is echter meer  gericht op Research & Development-actoren.

Randvoorwaarden

Ervaring met ESTEEM is gewenst, hoewel een uitgebreide beschrijving op de website www.esteem-tool.eu is te vinden.

Meer informatie

Gebruikt door

Oa.