Zoek

Trefwoord


Filter

Eye-opener workshop

 

Gebruikt voor

Reflectie op systeeminnovatieve projecten of programma's en de vertaling van belangrijke lessen naar waardevolle inzichten voor de deelnemers.

Uitgangspunten

In een goed ontworpen workshop bevordert u leren door ‘buitenstaanders'. Dat leren gebeurt door te reflecteren op uitdagingen, successen en leerervaringen van een systeeminnovatief project of programma.

Wat doet u?

De eye-opener workshop kan onderdeel uitmaken van een Learning History (zie daarvoor ook de beschrijving van die methode). De workshop zelf is onder te verdelen in 3 stappen:

In de eerste stap wordt de ontwikkeling van het project of programma verteld. U kunt daarvoor een tijdlijn gebruiken met sleutelmomenten: bijvoorbeeld hoogte- en dieptepunten van het project of programma, of de belangrijkste inhoudelijke en technische resultaten. Gebruik eventueel interviews en documentanalyses, die eerder zijn verzameld.

Tijdens de tweede stap staat reflectie op dit verhaal centraal. De deelnemers noteren eigen opmerkingen, reflecties en eye-openers naar aanleiding van het verhaal, en bespreken die chronologisch, per persoon of per thema. In de laatste fase van deze stap worden algemene lessen getrokken over het hele proces.

Tijdens de derde stap buigen de deelnemers zich tenslotte over de vraag wat de inzichten betekenen voor hun eigen situatie. Ze beantwoorden ook de vraag waarom een inzicht relevant is, en maken tenslotte een actieagenda voor zichzelf.

Randvoorwaarden

  • De workshop neemt minimaal 3 uur in beslag en vindt plaats in een kleine groep (3-8 deelnemers).
  • Degene die de workshop voorbereidt (de monitor bijvoorbeeld) moet inzicht hebben in de situatie van de deelnemers aan de workshop en gevoel hebben voor welke leerpunten voor hen van belang (kunnen) zijn.

Meer informatie

Mierlo, B. van et al. (2010). Reflexieve monitoring in actie. Handvatten voor de monitoring van systeeminnovatieprojecten. Boxpress: Oisterwijk.

Gebruikt door

Barbara Regeer, VU: b.j.regeer@vu.nl