Zoek

Trefwoord


Filter

Most significant change methode

 

Gebruikt voor

Het identificeren van belangrijke fasen en veranderingen in projecten of programma's, om ervan te leren.

Uitgangspunten

Uitgangspunt is dat u veel kunt leren (over systeeminnovatie) door reflectie op cruciale veranderingen/verandermomenten in een project of programma.

Wat doet u?

U vergaart periodiek verhalen van betrokkenen, over de meest significante verandering. Daarvoor kunt u interviews, groepsbijeenkomsten en schriftelijk materiaal gebruiken. De verificatie van de verhalen maakt onderdeel uit van de methode.

U bespreekt de verhalen vervolgens met de groep betrokkenen en selecteert met hen de belangrijkste verhalen.

Deze stuurt u door naar de bovenliggende laag in de project- of programmastructuur.  Deze selecteert  op haar beurt weer de in hun ogen meest significante veranderingen voor weer bovenliggende managementlagen.

Verwante methode: de methode lijkt op die van 'Learning histories/tijdlijnmethode'. Ook daarin wordt aandacht besteed aan ‘significant changes'.

Randvoorwaarden

De most significant change methode vraagt geen speciale deskundigheid maar is tijdsintensief omdat u verhalen moet verzamelen en checken.

Meer informatie

http://transwikimunnity.pbworks.com/most+significant+change

Gebruikt door

<geen informatie>