Zoek

Trefwoord


Filter

Multi Level Perspective (MLP) analyse

 

Gebruikt voor

Het in kaart brengen van de relevante omgeving van een transitieproject of programma. 

Uitgangspunten

De relevante omgeving van een transitieproject of programma bestaat uit 3 lagen:

  • Het landschap: grote maatschappelijke veranderingen op het gebied van politiek, cultuur en wereldbeelden (zoals globalisering en individualisering) of natuurlijke kenmerken die moeilijk te beïnvloeden zijn en meestal traag veranderen. Landschapsontwikkelingen zijn de uitkomst van ideeën en handelen van grote aantallen spelers.
  • Het regime: de structuurlaag die de context vormt van de gangbare praktijk, zoals dominante juridische en financiële, cultuur, routines, machtsverhoudingen tussen betrokken actoren, kennis en infrastructuur die een bepaalde praktijk bestendigen 
  • Niches met innovatieve maatschappelijke, economische, technologische of beleidspraktijken, die afwijken van en afgeschermd zijn van het dominante regime

Wat doet u?

U definieert wat de relevant landschapsontwikkelingen zijn voor uw transitieproject of programma, welke 'regime' factoren belangrijk kunnen zijn, en wat interessante, verwante niche projecten zijn. Vervolgens bepaalt u wat de resultaten van uw analyse kunnen betekenen voor uw project. Landschapsontwikkelingen kan men niet zelf beïnvloeden, hooguit kan men het project of programma 'reframen' of aanpassen aan landschapsontwikkelingen. Ongunstig regime kan mogelijk worden veranderd; of men kan in eerste instantie de meeste gunstige regime omgeving voor een project of programma opzoeken. Strategisch Niche Management is hierop gericht. Van andere innovatieve niche projecten kan men leren; of met betrokken innovatoren samenwerken om regime verandering voor elkaar te krijgen. 

Randvoorwaarden

Meer informatie

Hand-out Multi Level Perspective analysis (Engelstalig). 

Gebruikt door