Zoek

Trefwoord


Filter

Narratieve analyse

 

Gebruikt voor

Heroriëntatie, in kaart brengen perverse koppelingen.

Uitgangspunten

De methode gaat er van uit dat maatschappelijke problemen, zoals duurzaamheidproblemen, sociaal zijn geconstrueerd. Daarmee wordt het mogelijk op basis van verhalen van betrokkenen een beeld te construeren van problemen en perverse koppelingen. Vervolgens kunt u ook ideeën ontwikkelen voor herkoppelingen, dat wil zeggen nieuwe systeeminnovatieve oplossingen.

Wat doet u?

U maakt een reconstructie van problemen en oplossingen zoals die gezien worden door betrokkenen. Daarvoor gebruikt u:

  • verhalen: over hoe het gewenste effect tot stand komt
  • tegenverhalen: over hoe het ongewenste effect tot stand komt
  • non-verhalen: kritieken op verhalen en tegenverhalen

Vervolgens maakt u uit deze verhalen, tegenverhalen en non-verhalen een metaverhaal dat deze inzichtelijk overstijgt en nieuwe, meer fundamentele oplossingen suggereert. Die worden weer voorgelegd aan de deelnemers.

Randvoorwaarden

Narratieve analyse is goed bruikbaar bij duurzaamheidvraagstukken die zowel een bèta als een gamma dimensie hebben en voor problemen  die de vorm hebben van een dilemma (als we het ene probleem oplossen, verergert het andere).

Meer informatie

  • Grin, J en A. Van Staveren. (2007). Werken aan systeemin­novaties. Van Gorcum: Assen, pp. 153-154.
  • Roe, E. (1994). Narrative Policy Analysis. Theory and Practice. Duke University Press: Durham & London.

Gebruikt door