Zoek

Trefwoord


Filter

PROTEE

 

Gebruikt voor

Real-time evaluatie van lopende experimenten; tweede-orde-leren.

Uitgangspunten

Innovatoren hebben eigen veronderstellingen over de waarde en risico's van experimenten, maar deze zijn vaak gebaseerd op vanzelfsprekendheden. Daardoor schatten ze maatschappelijke acceptatie niet altijd goed in.

Wat doet u?

In een eerste gesprek neemt u als evaluator met de innovator een checklist over risico's door. De checklist bestaat uit vier groepen indicatoren. De eerste groep gaat over de rijkheid, heterogeniteit, onzekerheden rond het plan van aanpak. Met de tweede groep indicatoren brengt u in kaart hoe de innovator aankijkt tegen mogelijke weerstand. De derde groep indicatoren is bedoeld om onderzoekstechnische (methodologische) aspecten van het experiment te beoordelen. De vierde en laatste groep indicatoren tenslotte leiden tot een beoordeling in hoeverre de beloften van de nieuwe ontwikkeling realistisch zijn.

Voor de volgende stap heeft u kennis nodig van opvattingen van verschillende betrokkenen en moet u weten hoe dezen de nieuwe ontwikkeling beoordelen. U kent op basis daarvan aan elke indicator een score tussen 1-5 toe. Na een aantal weken of maanden herhaalt u de sessie met de innovator. 

Randvoorwaarden

Protee is vooral geschikt voor experimenten die risico's met zich meebrengen, bijvoorbeeld veldproeven.

De methode vraag de inzet van een deskundige externe evaluator.

Meer informatie

Protee op Transport Research and Innovation Portal

Gebruikt door

O.a.

  • Wiebe Bijker, Universiteit Maastricht
  • Ruth McNally, Lancaster University