Zoek

Trefwoord


Filter

ProVer (Procesversneller)

 

Gebruikt voor

Het op een gestructureerde, heldere en expliciete manier managen van feiten, belangen en doelen van partijen in een samenwerkingsproces.

Uitgangspunten

Om tot werkbare oplossingen te komen, hebben partijen die samenwerken in systeeminnovatieve projecten betrokkenen goed inzicht nodig in elkaars belangen, waarden en percepties. Daarmee wordt inzichtelijk welke ruimte er is voor vernieuwing. Daarbij zijn die partijen gebaat bij een gestructureerd management van de zaken waarover ze van mening verschillen.

Wat doet u?

U structureert een vraagstuk (probleem) in termen van belangen, doelen en bijzondere randvoorwaarden van betrokken partijen en van feiten. Vervolgens organiseert u op basis hiervan een gesprek tussen betrokkenen over vernieuwende oplossingen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen zaken waarover wel en waarover geen discussie is. De zaken waarover discussie is worden verder bediscussieerd. De zaken waarover geen discussie is, geven de gemeenschappelijke basis en de speelruimte voor de samenwerking aan. Op basis van deze stappen van voorstructurering, verheldert u met betrokkenen potentiële conflicten (waar gaat het nu precies over?). Dikwijls blijkt het dan mogelijk zulke potentiele conflicten te voorkomen. U werkt ook met betrokkenen aan de formulering van gemeenschappelijke doelen voor een experiment. Die worden op volgorde van belang gezet.

Verwante methoden: DEED, stakeholdermanagement.

Randvoorwaarden

De methode leent zich in het bijzonder voor de implementatie van een nieuwe experimentele praktijk. Verdere randvoorwaarden:

  • een facilitator die het vertrouwen geniet van alle partijen
  • een facilitator die onafhankelijk is
  • een facilitator die bekend is met de methode en goed kan luisteren
  • openheid van de partijen aan tafel
  • bereidheid om te investeren in tijd van de partijen aan tafel (het is noodzakelijk dat alle deelnemers elke bijeenkomst aanwezig zijn)
  • deelnemers met mandaat van hun achterban of goede contacten in hun eigen organisatie om dingen gedaan te krijgen.

Meer informatie

Prover website pagina TNO

Gebruikt door

oa. Elsbeth Roelofs, TNO: elsbeth.roelofs@tno.nl