Zoek

Trefwoord


Filter

SCENE (SoCial, ENvironmental and Economic model)

 

Gebruikt voor

Systeemanalyse, opsporen perverse koppelingen.

Uitgangspunten

Met de methode brengt u sociale (people), ecologische (planet) en economische (profit) voorraden en stromen in kaart. Zo krijgt u zicht op structurele problemen in de vorm van uitputting van voorraden, en op de perverse koppelingen die daarvan de oorzaak zijn. De SCENE methode heeft een basis in de systeemdynamica. 

Wat doet u?

U inventariseert om te beginnen sociale, ecologische en economische 'voorraden' , bijvoorbeeld voor een stad of regio. Voorbeelden van voorraden zijn werkgelegenheid, biodiversiteit, leefomgevingkwaliteit, kennis, volksgezondheid en bevolkingsopbouw.

  • U bepaalt vervolgens de status van een voorraad. Dit doet u aan de hand van 4 eigenschappen: de hoeveelheid, de kwaliteit, het ruimtebeslag en de functie.
  • In de daaropvolgende stap benoemt u hoe de voorraden veranderen ten gevolge van stromen. Dat zijn de door menselijk handelen gedreven kortetermijnveranderingen, die de voorraden op de lange termijn beïnvloeden. U brengt zowel de stromen binnen bepaalde voorraden in kaart (geboorte en sterfte binnen de voorraad bevolking bijvoorbeeld) als tussen voorraden (een slechtere milieukwaliteit bijvoorbeeld, die gevolgen heeft voor gezondheid).

Deze stappen doorloopt u liefst samen met betrokkenen. Kiest u daar niet voor, bespreek met hen dan in ieder geval de resultaten van uw analyse.

De analyse resulteert in een duurzaamheidsbalans die de afwentelingmechanismen laat zien door perverse koppelingen tussen voorraden. Daarop volgend kunt u ideeën voor systeeminnovatieve ont- en herkoppelingen ontwikkelen. Die kunnen met behulp van het model weer op hun merites worden beoordeeld.

Randvoorwaarden

Vereist specifieke expertise.

Meer informatie

  • Grosskurth, J. and J. Rotmans (2004). The SCENE Model: getting a grip on sustainable development in policy making, Environment, Development and Sustainability 7 (1), pp. 133-149.
  • Weaver, P. M and J. Rotmans (2006). Integrated sustainability assessment: what is it, why do it and how?, International Journal of Innovation and Sustainable Development 1 (4), pp. 284-303.

Gebruikt door

  • Oa: Derk Loorbach, Drift, Erasmus Universiteit: Loorbarch@drift.eur.nl
  • Telos (Duurzaamheidsbalansen)
  • ICIS, Universiteit Maastricht
  • RIVM
  • Instituut voor Milieu en Systeemanalyse in Amsterdam