Zoek

Trefwoord


Filter

Sociotechnische probleemanalyse

 

Gebruikt voor

Het maken van een gemeenschappelijke probleemanalyse en het in kaart brengen van hindernissen om het probleem op te lossen.

Uitgangspunten

Een probleem is (tenminste deels) een sociaal geconstrueerd probleem. Verschillende partijen zien verschillende aspecten van het probleem en/of hebben verschillende percepties van dat probleem. Een gedragen aanpak begint met een gemeenschappelijke probleemanalyse.

Wat doet u?

U analyseert met de leden van het projectteam een centraal probleem (de stam van de probleemboom), en achterhaalt met elkaar de oorzaken daarvan (de wortels van de boom) en de consequenties van de problemen (de takken en bladeren van de boom).

In de Wageningse aanpassing (Leeuwis 2004) wordt aan zowel de technische als sociale dimensie van complexe probleemsituaties aandacht besteed. Volgens deze aanpak doorloopt u de volgende drie stappen:

In de eerste stap identificeert u een centraal probleem dat alle deelnemers beschouwen als startpunt voor discussie. In de tweede stap ontrafelt u welke specifieke technische en sociale praktijken van verschillende stakeholder bijdragen aan het probleem. In de derde stap identificeert u welke redenen de verschillende stakeholders hebben om alternatieve praktijken niet uit te voeren.

De methode kan goed gebruikt worden door interdisciplinaire teams. De analyse draagt bij aan het integreren van kennis vanuit verschillende disciplines, en ook aan het genereren van een coherente set van nieuwe, interdisciplinaire onderzoeksvragen.

Verwante methode:De methode is verwant aan de causaalanalyse.

Randvoorwaarden

<geen informatie>

Meer informatie

  • Veldhuisen, L. van , A. Waters-Bayer en H. de Zeeuw (1997). Developing technology with Farmers. A Trainer's guide for participatory Learning. Zed Books: London.
  • Leeuwis, C. met bijdragen van A. van den Ban (2004). Communication for Rural Innovation. Rethinking Agricultural Extension. Third  Edition, Blackwell Publishing.
  • Leeuwis, C. (2004). Changing views of innovation and the role of science. The 'socio-technical root system' as a tool for identifying relevant cross-disciplinary research questions. In: Proceedings of the Sixth IFSA European Symposium, Vila Real, Portugal, 3-8 April, pp. 773-782. UTAD, Vila Real.

Gebruikt door

oa. Cees Leeuwis, Wageningen UR