Zoek

Trefwoord


Filter

Socratische intervisie methode

 

Gebruikt voor

tweede-orde-leren; ontwikkelen/verdiepen van een visie in heterogene teams.

Uitgangspunten

De Socratische intervisie is gebaseerd op de ervaring dat deelnemers doordoorvragen en onderzoek zicht krijgen op hun principes, patronen en mechanismen van gezamenlijk en professioneel handelen.  De gestructureerde, gezamenlijke reflectie die in de intervisie plaatsvindt, kan leiden tot een nieuwe, gedeelde visie

Wat doet u?

In  de intervisiemethode worden 3 gesprekslagen afgewisseld:

  1. een zaakgesprek, waarin een intervisievraag wordt onderzocht en men tot verdieping komt
  2. een metagesprek: een feitelijk gesprek over wat er gebeurt in het zaakgesprek
  3. een strategiegesprek over de voortgang van het intervisiegesprek, onder meer over een te selecteren casus (of thema).

Om te beginnen kiest u met de deelnemers een centrale casus die voor iedereen herkenbaar is en die vragen/problemen met zich meebrengt waarmee u en anderen worstelen. Dan reconstrueert u met hen de casus. U bespreekt: wat is er gebeurd, hoe mensen emotioneel betrokken zijn; wat de incentives of motieven waren om te handelen zoals men handelde. Deze reconstructie wordt gevolgd door reflectie. Daarin gaat het om de vraag: Wat speelt hier, wat is de essentie van de situatie?

De kracht van de socratische intervisie methode ligt voor een belangrijk deel in de fasering: reconstructie, reflectie, analyse, oplossing en toepassing. Door die verschillende fasen te doorlopen ontstaat er inzicht in onderliggende principes, mechanismen en patronen.

Randvoorwaarden

  • Een intervisie duurt ongeveer 6 uur (of bv. 3 bijeenkomsten van 2 uur)
  • Een ervaren gespreksleider is gewenst
  • Het gesprek moet goed worden voorbereid. Verder is een prettige gesprekslocatie belangrijk, bij voorkeur buiten de werkomgeving.

Meer informatie

Hoek, M. (2008). De Socratische intervisie Methode. Scoop trainingen.

Gebruikt door

Oa.