Zoek

Trefwoord


Filter

Stakeholder management

 

Gebruikt voor

Het in beweging brengen van stakeholders om een concrete verandering in het handelen van een doelgroep te realiseren.

Uitgangspunten

U hebt inzicht in de sociale omgeving (sociale netwerken) nodig als basis voor gerichte interventies voor vernieuwingsambities.

Wat doet u?

Stakeholder management combineert een netwerkanalyse met werken aan coalities voor verandering. U volgt een gestructureerde aanpak:

U begint met een stakeholderanalyse en met het leggen van de eerste contacten. Uit deze contacten ontstaat inzicht in wie trekkers (‘movers') en blokkeerders (‘blockers') zijn voor de voorgenomen innovatie en wie nog geen positie heeft bepaald (‘floaters'). U maakt zo ook een begin met de opbouw van een netwerk. U informeert deelnemers over de vernieuwingsambities en over de  noodzaak van innovatie stimuleert hen tot vernieuwing  (‘informfase').

In de consultatiefase gaat aan het werk met weerstanden en belangen, die u probeert te kanaliseren. Ook gaat u coalities smeden om experimenten uit te voeren. Daarbij confronteert u betrokkenen met hun huidige keuzes en handelen. U bouwt u druk op en wint adviezen in.

In de fase van implementatie - collaboratiefase - werkt u aan het verankeren van de vernieuwing in het handelen van de belangrijkste stakeholders in de netwerkinstituties. 

Randvoorwaarden

<geen informatie>

Meer informatie

Gebruikt door

Frank Wijnands, Wageningen UR