Zoek

Trefwoord


Filter

Strategisch Niche Management (SNM)

 

Gebruikt voor

Verdiepend leren. Strategisch Niche Management (SNM) is vooral een analysetool voor het beoordelen van radicale sociotechnische innovaties en innovatietrajecten. De analyse kan aanleiding zijn om het innovatietraject bij te stellen.

Uitgangspunten

Voor radicale innovaties is het creëren van beschermde ruimtes noodzakelijk. Ontwikkelingen op verschillende niveaus beinvloeden het innovatietraject.

Wat doet u?

Technologische innovaties worden geanalyseerd in hun sociale context (sociotechnisch).

In een SNM analyse staan veelal vier elementen centraal: (1) een sociale netwerk analyse; (2) een analyse van de verwachtingen; (3) een multi-levelanalyse van de omgeving om het experiment of programma; (4) een analyse van het leerproces.

Bij 'Meer informatie' vindt u een handleiding waarmee u een eenvoudige eerste SNM-analyse kunt maken. Om de analyse te delen met betrokkenen, kunt u een workshop organiseren. Daarin kunt u theorie behandelen en vervolgens samen werken aan de analyse van een specifieke casus. U kunt ook in nauwe samenspraak een uitgebreide casestudie-analyse laten doen door SNM experts.

Randvoorwaarden

Een SNM analyse in de vorm van een workshop duurt meestal 1 dag. Een uitgebreide analyse vindt plaats in de vorm van een onderzoeksopdracht en kan enkele maanden tot een jaar duren.

Meer informatie

  • Handreiking SNM analyse
  • Kemp. R. en S. van den Bosch (2006). Transitie-experimenten: Praktijkexperimenten met de potentie om bij te dragen aan transitie. Kenniscentrum voor Duurzame Systeeminnovaties en Transities, TNO: Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam: Rotterdam.

Gebruikt door