Zoek

Trefwoord


Filter

Technologische Innovatie Systeembenadering (TIS)

 

Gebruikt voor

Het in kaart brengen van eventuele knelpunten voor verankering van systeeminnovatieve initiatieven.

Uitgangspunten

De analysemethode gaat uit van innovaties met een technologische ‘kern'. De methode onderscheidt verschillende zogenaamde systeemfuncties als onderdeel van een innovatiesysteem, die nodig lijken voor het verankeren of op grote schaal toepassen van die innovatie. Uit casestudies is gebleken dat bepaalde systeemfuncties elkaar positief kunnen beïnvloeden. Die dynamiek wordt aangeduid met de term ‘innovatiemotor'. Er zijn 4 verschillende innovatiemotoren geïdentificeerd die, zo denken de onderzoekers, elkaar in de tijd kunnen opvolgen in een proces naar bredere toepassing.

Wat doet u?

Vanuit uw kennis van de innovatie, gaat u na wat de actoren zijn, de instituties, interacties en de infrastructuur. Dan verzamelt u informatie over 7 systeemfuncties binnen de Technologische Innovatiesyssteem benadering:

 1. Experimenteren door entrepreneurs, met commerciële projecten, demonstratieproject, portfolio-uitbreidingen.
 2. Kennisontwikkeling, via studies, laboratoriumexperimenten, pilots, communities of practice
 3. Kennisdiffusie in netwerken, via bv. conferenties, workshops, allianties, communities of practice
 4. Richting geven aan het zoekproces, door het ‘managen' van verwachtingen, beloften, beleidsdoelen
 5. Creëren van markten, bv. door marktstimuleringsbeleid, belastingsvrijstellingen
 6. Mobiliseren van middelen, bv. in de vorm van subsidies, venture capital, investeringen
 7. Creëren van legitimiteit door middel van onder andere lobbyactiviteiten, adviezen

Op basis van deze resultaten kunt u zien welke structurele dimensies en functies zwak of afwezig zijn. Vervolgens kunt u conclusies trekken over mogelijke knelpunten voor verankering. En kunt u zich richten op mogelijke (beleids)instrumenten om de knelpunten op te heffen.

Randvoorwaarden

Ervaring met de methode is nodig om hem goed toe te passen.

Meer informatie

 • Suurs, R. et al. (2012). Reflectieve monitoring van systeeminnovatieve programma's en innovatiesystemen. Instructiehandleiding. 
 • Wieczorek, A., (2012). Korte handout voor TIS
 • Suurs, R (2009). Motoren van innovatie in Milieu (magazine van de Vereniging van milieuprofessionals) 8, pp. 23-27 van het katern Milieudossier.
 • Suurs, R (2009). Motors of sustainable innovation. Towards a theory on the dynamics of technological innovation systems Hoofdstuk 9 in Proefschrift, Rijksuniversiteit Utrecht: Utrecht.
 • Hekkert, M en Ossebaard, M (2010). De innovatiemotor. Van Gorcum: Utrecht
 • Hekkert, Marko, et al. (2007). Functions of innovation systems: A new approach for analyzing technological change. Technological Forecasting & Social Change 74, pp. 413-431.

Gebruikt door

Onder andere: