Zoek

Trefwoord


Filter

Transitie Management (TM)

 

Gebruikt voor

Bewerkstelligen, aanjagen dan wel (bij)sturen van een lange termijn maatschappelijk transformatieproces.

Uitgangspunten

Transitiemanagement is geïnspireerd door complexiteitstheorie. Enkele belangrijke uitgangspunten zijn verder: 1) dat transities of systeeminnovaties vernieuwing op verschillende maatschappelijke lagen vraagt 2) dat vernieuwing primair komt van koplopers van binnen en buiten het regime 3) dat verandering bewerkstelligd wordt doordat verschillende betrokkenen een gezamenlijk een probleemdefinitie en langetermijnvisie formuleren en 4) dat transities in essentie onzeker zijn door complexe processen en discontinuïteiten dat daarom al-doende-leren en al-lerende-doen vergen.

Wat doet u?

De cyclus van transitiemanagement bestaat uit de volgende onderdelen (die per ronde van gewicht kunnen verschillen):

transitiemanagmement

(i) participatieve probleemstructurering en visieontwikkeling en het opzetten/inrichten daarvoor van een transitiearena

(ii) het ontwikkelen van een transitie-agenda, transitiepaden en experimenten met bredere coalities en netwerken

(iii) het opzetten en uitvoeren van transitie-experimenten en het mobiliseren van ontstane transitienetwerken

(iv) het monitoren, evalueren en leren van transitie-experimenten,op basis waarvan aanpassingen plaatsvinden van visie, agenda en coalities.

Nota bene: de in figuur gesuggereerde volgtijdelijkheid van de stappen uit de transitiemanagementcyclus is slechts schijn. In de praktijk van transitiemanagement lopen deze activiteiten(deels) volgtijdelijk, (deels) parallel) en (deels) door elkaar heen.

Randvoorwaarden

Voor toepassing van transitiemanagement is kennis van de theorie en van transitiemanagement methoden. Verder zijn transitiecompetenties van belang. Zie daarvoor ook cluster ‘Competenties inzetten'.

Meer informatie

Gebruikt door

Derk Loorbach, Drift, Erasmus Universiteit Rotterdam: Loorbach@drift.eur.nl