Zoek

Trefwoord


Filter

Transitioneringsmethode

 

Gebruikt voor

Het beoordelen van een lopend of voorgenomen innovatie experiment vanuit transitieperspectief om de potentie om bij te dragen aan de beoogde transitie maximaal te benutten.

Uitgangspunten

De methode is gebaseerd op theorie over en evaluaties van transities en systeeminnovaties.

Wat doet u?

U beoordeelt samen met minimaal de deelnemers aan het project in een reflexief en participatief proces een voorgenomen of lopende maatschappelijk innovatie experiment op de ‘transitiepotentie' . Dat gebeurt aan de hand van een aantal punten, dat is samengebracht in een raamwerk. Het raamwerk is opgebouwd uit de sturingsprincipes verdiepen, verbreden en verankeren (opschalen) en uit procesmatige en inhoudelijke projectkenmerken.

Met behulp van dit raamwerk loopt u typische aandachtspunten voor transitie experimenten langs die betrekking hebben op de begroting en planning, ruimte in het proces, kwaliteit van het leerproces, afrekenmechanismen, competenties en management. Bij inhoudelijke aspecten gaat het om de maatschappelijke opgave, visie/toekomstbeeld, systeemanalyse, leeropgave en beoogde resultaten.

Op basis van de beoordeling kan de opzet van de pilot of het experiment worden bijgesteld.

Randvoorwaarden

Kennis van transitietheorie en evaluatiemethoden en ervaring met participatieve aanpak.

Meer informatie

  • Van de Lindt, M.C., Emmert, S.B., Van Sandick, E. (2009). De transitioneringsmethode. Managementraamwerk voor maatschappelijke innovatie experimenten. Kenniscentrum voor duurzame systeeminnovaties en transities van het Innovatie en Ruimte TNO en de Erasmus Universiteit: Delft en Rotterdam, publicatie no. 3
  • Handout-transitioning approach

Gebruikt door

Oa.