Zoek

Trefwoord


Filter

U-proces

 

Gebruikt voor

Maken van visie/plan voor een veranderingsproces waarin grote belangentegenstellingen spelen en waarin vele partijen nodig zijn om het probleem op te lossen.

Uitgangspunten

Uitgangspunt is dat beweging ontstaat als ieder persoonlijk zijn/haar verantwoordelijkheid neemt. Door uit te gaan van persoonlijke verantwoordelijkheid kan mechanisch veranderden overgaan naar systemisch handelen.

De uitkomst van het U-proces is niet van te voren voorgekookt, noch dichtgetimmerd.

Wat doet u?

Het U-proces bestaat in grote lijnen uit drie bewegingen die als het ware in de vorm van een U gezet kunnen worden:

  1. Waarnemen, waarnemen, waarnemen (onderdompelen in de context en in de ervaring)
  2. Terugtrekken en reflecteren (laten gaan van het oude en laten komen van het nieuwe)
  3. Onmiddellijke actie (direct en adequaat handelen).

Het kritieke moment (stap 2) vindt ‘onderin de U' plaats. Daar worden oude overtuigingen en ideeën losgelaten, zodat er ruimte ontstaan voor iets nieuws, iets dat beter aansluit bij de veranderende context. Om door dat punt heen te komen, is het nodig om achtereenvolgens drie ‘vijanden' te overwinnen:

  1. De stem van het oordeel (over het probleem en over de oplossing)
  2. De stem van het cynisme (over wat we er aan kunnen doen)
  3. De stem van de angst (over wat dat van ons vraagt).

Het U-proces wordt veel gebruikt om met diverse groepen belanghebbenden binnen een beperkte tijd (uren, dagen, weken) tot wezenlijke oplossingen te komen voor complexe problemen. De sociale technologie van het U-proces wordt ook wel ‘Presencing' genoemd; een combinatie van de woorden ‘presence' (aanwezigheid, aandacht) en ‘sensing' (waarnemen).

Randvoorwaarden

  • Goede facilitators met ervaring in dit soort processen
  • Een serieuze intake en enige moed van de deelnemers
  • Tijd: de ervaring leert, dat er rust ingebouwd moet worden in het proces, in de verschillende fasen. En dat de doorlooptijd niet meer dan enkele maanden moet zijn.

Meer informatie

<Zie internet>

Gebruikt door

Oa. Rosa Lucassen, Burosa: mail@burosa.nl