Publicaties

Hieronder vindt u enkele generieke publicaties over transities. Publicaties die betrekking hebben op specifieke methoden of voorbeelden, vindt u bij de betreffende methoden of voorbeelden.

Van der Hoeven, D. (2010). Verbreden, verdiepen, opschalen. KSI tussen wetenschap en transitiepraktijk. Kennisnetwerk Systeeminnovaties en transities, p/a Drift: EUR.

Leenders, C.  van (2009). Tien tips voor slimme sturing. Competentiecentrum Transities, AgentschapNL: Utrecht.

PIP Travel Guide part 1 on climate change and system innovation

PiP travel guide, part 2 work book for socio-technical transitions 

Syscope archief