Verankeren

De ambitie van transitiewerk is om fundamenteel nieuwe praktijken business as usual te maken. Daarvoor is verandering in de structuur of het regime nodig: bijvoorbeeld wettelijke en financiële regels en procedures, cultuur en identiteiten van betrokken organisaties, verhoudingen tussen actoren - wie er toe doen en niet - denkkaders en ook materiële (infra)structuur. Dat is nogal wat. In de praktijk blijken transitieprojecten en -programma's dan ook lang niet altijd te leiden tot nieuwe praktijken op grotere schaal. Er is dus alle reden om aan het verankeren van transitieprogramma's speciale aandacht te besteden.