Hoe meet ik verankering?

Er zijn allerlei mogelijke indicatoren voor verankering. Welke u het beste kunt gebruiken hangt af van uw hypothese over hoe uw interventie tot een systeeminnovatie kan leiden. Maar de indicatoren die u kunt kiezen, hangen ook af van het doel en de doelgroep van uw monitoring en evaluatie.`Zie ook het cluster 'Monitoren en evalueren'.

Algemene voorschriften zijn dus niet mogelijk. Maar u kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • Nieuwe en intensievere lobbies voor duurzame ontwikkelingen
 • Wijzigingen in percepties van actoren; in hun waarden, visies, attitudes
 • Convergentie van visies van stakeholders
 • Aandacht in (vak)tijdschriften en congressen voor nieuwe concepten
 • Integratie van duurzaamheidideeën in formele beleidsdocumenten, adviezen
 • Nieuwe routines, duurzaamheid bevorderende standaarden
 • Nieuwe competenties binnen organisaties
 • Nieuwe of aangepaste (kennis)netwerken
 • Nieuwe rollen en identiteiten bij of van betrokken organisaties
 • Nieuwe markten; toegenomen marktaandelen van duurzame producten
 • Duurzame praktijken bevorderende aanpassingen in fysieke infrastructuur
 • Verdwenen belemmerende formele regels of nieuwe, duurzaamheid bevorderende beleidsregels of financiële arrangementen
 • Nieuwe inhoud opleidingen.