Waarom aandacht voor verankeren?

Aan transitieprojecten is vaak geen gebrek. Maar het blijkt dat zulke losse projecten vaak geen vervolg krijgen. Het blijft bij een enkel of enkele projecten, maar er ontstaat geen grotere beweging. Een aantal oorzaken daarvan zijn:

  • De projecten die zijn opgezet, sluiten niet aan bij het bestaande regime of de bestaande structuur
  • Het veranderen van het regime gaat de mogelijkheden te boven van degene(n) die het initiatief hebben genomen voor het experiment. Dus komt er niet zo'n vervolg. Andere mensen in andere settings zouden het stokje moeten overnemen, maar doen dat niet zomaar
  • De urgentie ontbreekt en zelfs organisaties die ook zonder zo'n urgentie wel zouden willen experimenteren, doen dat niet. Ze weten bijvoorbeeld niet hoe ze dat moeten doen. Of er is geen geld voor een vervolg
  • Er is ander overheidbeleid nodig om de nieuwe praktijken op grotere schaal mogelijk te maken (denk bijvoorbeeld aan nieuwe subsidievoorwaarden of specifieke milieuregels). Maar de overheid is daar (nog) ongevoelig voor.

Om van losse, lokale projecten naar een maatschappelijke beweging te komen, is dus meer nodig.