Wat zijn andere tips voor verankering?

Hier volgt nog een aantal aanvullende praktische tips voor het verder ontwikkelen van systeeminnovatieve ideeën en het opzetten van nieuwe experimenten:

  • Zoek partijen die belang hebben bij een nieuw of vervolgexperiment. Maar weet dat juist bij systeeminnovaties vaak nieuwe overkoepelende randvoorwaarden nodig zijn om partijen ook echt belanghebbend te maken. Blijf ook uw eerdere partners en huidige regimespelers betrekken
  • Richt uw netwerk zo in dat de nieuwe ideeën verankering vinden op verschillende niveaus. Zoek ambtenaren op provinciaal en ambtelijk niveau en politieke peetvaders: gedeputeerden, wethouders of landelijke politici. Zij kunnen druk op vernieuwing zetten en mogelijk politiek ruimte maken
  • Leer van verwante problemen en oplossingen in andere sectoren. Maar neem niet te snel over wat al bestaat; dat is niet altijd het beste voor uw systeeminnovatieve opgave
  • Zoek ook naar condities in bestaand beleid die gunstig zijn, zoals planologische beleidsruimte, mogelijkheden van andere interpretatie van bestaande regels. Benut instabiliteit in beleid of regime (zoals voedsel voor het verankeren van systeeminnovatieve ideeën, veiligheidsregels die ter discussie staan; crisis in het waterbeheer). Die kunnen nieuwe experimentele ontwikkelingen ineens interessant maken.
  • Introduceer termen die betrokkenen prikkelen en waardoor het praten over de systeeminnovatieve concepten en projecten zich onderscheidt van de andere werkzaamheden. Taal verleidt. Gebruik ook beelden ter inspiratie.