Visie vormen

Visievorming is een belangrijke eerste stap voor het realiseren van een transitieprogramma. De visie geeft een langetermijnoriëntatie aan dat programma. De visie helpt u ook te formuleren welke vanzelfsprekendheden en bestaande structuren doorbroken zullen moeten worden: zaken die in het uitvoeringsprogramma betrokken moeten worden. 

Zie voor praktische vragen over visies en visievorming de lijst hiernaast. In 'Over transities' vindt u meer informatie over de achterliggende theorie.