Aan welke eisen voldoet een voorzitter?

Een voorzitter van een arena- of platformgroep voldoet om te beginnen aan het profiel dat voor alle leden geldt. Hij of zij moet verder in staat zijn de diversiteit van meningen uit de groep te begrijpen en op waarde te schatten. De voorzitter moet bovendien iemand zijn die over voldoende (informele) autoriteit beschikt om de boodschappen over te dragen aan relevante personen op een voldoende hoog strategisch niveau.

Proces begeleiden

Om het visievormingsproces goed te begeleiden moet de voorzitter verder:

  • Zorgen voor vertrouwen tussen deelnemers
  • Deelnemers kunnen stimuleren voorbij het vanzelfsprekende te denken
  • Deelnemers stimuleren verder te denken dan de eigen belangen of directe belangen van de achterban
  • Een goed oog hebben voor nieuwe ideeën
  • Machtsverschillen kunnen nivelleren.

Overweeg de implicaties voordat u een voorzitter kiest uit (een van) de machtigste partij(en). Dat kan namelijk een open, gemeenschappelijk proces in de weg staan. Dat kan zelfs gebeuren als die voorzitter zich onpartijdig opstelt en alleen de belangen van de transitieopgave dient.