Betekent deelname commitment?

Deelnemers aan visievorming committeren zich niet per definitie aan de uitvoering van de experimenten. Dat kan twee oorzaken hebben:

  • Ze kunnen het vaak niet. Ze doen namelijk niet mee namens hun achterban of met carte blanche voor vervolgacties van hun managers
  • Soms willen ze het ook niet: sommige deelnemers willen eerst de kat uit de boom kijken.

Slimme keuze deelnemers

De transitieprofessional kan deelnemers wel zo kiezen dat de kans op commitment voor een vervolg zo groot mogelijk is. Duidelijkheid over committent moet er in ieder geval komen als u werkt aan concrete  plannen voor experimenten. Zie ook het cluster 'Plan van aanpak maken'.