Is arenagroep een vaste groep?

Een transitiegroep is in principe besloten groep, dat wil zeggen dat die vaste deelnemers kent. Dat is vanwege het vertrouwen dat moet kunnen ontstaan tussen de deelnemers. Een andere  reden is dat voor de voortgang van het proces van gedachteontwikkeling voldoende continuïteit nodig is. 

Toch zal de samenstelling in de tijd veranderen. Vaak gebeurt dit min of meer vanzelf. Maar het kan ook een bewuste keuze zijn. Zo wilt u misschien op een gegeven moment afscheid nemen van deelnemers vooral vanuit hun directe belangen blijven denken. Of u wilt nieuwe deelnemers toevoegen omdat er behoefte blijkt aan nieuwe perspectieven of wanneer de arenagroep een concreet plan van aanpak gaat samenstellen en praktijkkennis nodig heeft. Zo is in de fase van een plan van aanpak vaak ook een zwaardere inbreng van regimespelers wenselijk. Zij hebben namelijk een belangrijke rol in het realiseren van nieuwe praktijken.

Voorbeelden

Methodes