Waar let ik speciaal op als beleidsmaker?

Bijna altijd zijn aanpassingen in beleid en overheidsmaatregelen nodig om barrières voor vernieuwers op te heffen en verdere vernieuwing uit te lokken. De overheid is daarmee dikwijls partij in transities. Soms is ze ook opdrachtgever voor transitieprogramma's. Enkele specifieke aandachtspunten in verband met die betrokkenheid van de overheid zijn:

  • Definieer niet vanuit het departement of de regionale overheidsorganisatie de systeeminnovatieve opdracht maar betrek daarin andere stakeholders 
  • Zorg voor een linking-pinfunctie binnen uw departement en tussen departementen die aan de slag kan met resultaten van vernieuwingsprogramma's, bijvoorbeeld een speciale directie of afdeling
  • Wees responsief op de wensen en behoeften van vernieuwers en maak geen dogma van regels en beleid. Daarmee laat u lokale systeemvernieuwers in de steek en remt u de transitie
  • Zorg vanaf het moment van visievorming voor betrokkenheid van de overheid bij leerprocessen en experimenten. Dit kan eventueel via een directeur of DG. Als dat niet haalbaar blijkt, zult u zich in ieder geval moeten laten informeren over ervaringen uit de praktijk
  • Gebruik landschapsontwikkelingen binnen uw overheid strategisch.

Zie ook Tien tips voor slimmer sturing or Het Nieuwe werken bij het Rijk