Welke omgevingsinformatie verzamel ik?

Verzamel, naast technisch-inhoudelijke informatie voor een transitieprogramma:

  • Informatie over tekortkomingen van bestaande praktijken, die de urgentie voor systeeminnovatieve verandering onderbouwen
  • Informatie over actornetwerken
  • Informatie over algemene maatschappelijke ontwikkelingen en belangrijke gebeurtenissen. Sommige trends kunnen het belang en de noodzaak van ingrijpende vernieuwing steunen; andere kunnen die tegenwerken.
  • Informatie over regimebelemmeringen en succesfactoren van eerdere en verwante veranderinitiatieven. Het gaat om belemmeringen en succesfactoren die te maken hebben met machtsverhoudingen, regels, routines, kennislacunes enzovoorts

Gebruik:

  • Integrale systeemanalyses om informatie over een complex vraagstuk te inventariseren en te analyseren. Methoden daarvoor zijn bijvoorbeeld die van Causale lusdiagrammen, SCENE, Narratieve analyse, Sociotechnische probleemanalyse, Collectieve systeemanalyse
  • Actor of netwerkanalyses (ook wel stakeholderanalyse genoemd), voor het in kaart brengen van de belangrijkste betrokkenen, hun belangen en onderlinge interacties, voor zover deze van belang zijn voor kansen en/of problemen. Zie bijvoorbeeld de methoden van Actor-, netwerk- of stakeholderanalyse, DEED, Handelingstheorie en Cognitiemodel, Stakeholder management
    Trendanalyses, die ontwikkelingen beschrijven die zich mogelijk in de toekomst voordoen, en die van invloed kunnen zijn op de aard en omvang van problemen/en of kansen. Zulke trends kunnen bijvoorbeeld opgespoord via literatuuronderzoek of door interviews af te nemen 
  • Historische analyses.
  • Bij collectieve visievorming vormen ook de deelnemers met verschillende kennis- en praktijkachtergronden een belangrijke bron van omgevingskennis.

Voorbeelden

Methodes