Welke transitieondersteuning is gewenst?

Een arena of platform wordt meestal begeleid door een 'transitieteam' met in ieder geval de opdrachtgever of probleemeigenaar en een of meerdere transitieprofessional(s). De voorzitter van de platformgroep maakt later ook deel uit van dit team. Het team bereidt het proces van visievorming zowel inhoudelijk als procesmatig voor, brengt het verder en zorgt ervoor dat de visie scherp, ambitieus, en transitiegericht wordt. Het team kan ook een belangrijke rol spelen in het gaandeweg al verankeren van de visie in het reguliere beleid.

Concrete activiteiten zijn onder andere:

  • Het ontwerpen van de bijeenkomsten
  • Het maken van trend-, systeem- en actor/netwerkanalyses 
  • Het interviewen van experts buiten de arenagroep
  • Het samenvatten en ordenen van resultaten van discussies
  • Het verzinnen van gerichte interventies als de groep terugvalt in vanzelfsprekendheden
  • Het zorgen dat leden betrokken blijven en helpen om eventuele conflicten op te lossen
  • Bijdragen aan netwerkopbouw
  • Het doen van monitorings- of evaluatieonderzoek.

Kennis van systeeminnovatie

De transitieprofessional(s) in het team (heeft) hebben kennis nodig van systeeminnovatie en methoden van transitiewerk. Omdat het traject dat een arenagroep doorloopt nooit hetzelfde is, moeten de ondersteunde transitieprofessionals flexibele procesmanagers zijn. Ze moeten  goed kunnen inschatten wat nodig is om van de groep en het proces een succes te maken.

Zie verder ook het cluster 'Competenties'.

 

Voorbeelden

Methodes