Competentiescan

 

Met deze competentiescan kunt u uzelf eenvoudig testen: kies een functie uit de lijst en scoor de gedragsregels die horen bij de competenties van die functie. De competenties en gedragsregels komen voort uit onderzoek van het Competentiecentrum transities (zie ook Competentiecahier 1 en Competentiecahier 2). Competenties waarop u laag scoort zijn aandachtspunten voor verbetering. U kunt ook anderen vragen de test voor u in te vullen, zodat u een 360 graden feedback krijgt. Denk bijvoorbeeld een leidinggevende, collega, medewerker of klant. Leg dan de resultaten naast elkaar en ga over de scores waar u vragen hebt in gesprek.

 

Naam:
Functie:

Toelichting op de functies:

  • Project- of themaleider: U geeft leiding aan een transitie-experiment (project) of een verzameling experimenten, gericht op een transitie (thema).
  • Directeur: U heeft de verantwoordelijkheid voor een programma of van een bundeling initiatieven gericht op transitie.
  • Intermediair: U behoort niet tot een van de direct belanghebbende partijen en hebt een intermediaire rol in één of meer (deel-)transities door het geven van advies, makelen en schakelen en organiseren.
  • Reflexieve monitor: U heeft de functie van monitor bij een (deel-)transitie: u volgt het proces, onderzoekt de resultaten en koppelt uw bevindingen actief terug tijdens het proces.
  • Bestuurslid: U zit in het bestuur van een programma of van een bundeling initiatieven gericht op transitie.